Radical Collaboration

Intressemotsättningar i organisationer och i livet i övrigt är naturligt och oundvikligt. Men ibland kan motsättningarna leda till konflikter som blir både störande för verksamheten och i våra relationer.
Olösta och outtalade konflikter är det som mera än något annat påverkar våra organisationer och skapar ineffektivitet i verksamheten och stress i det mänskliga samspelet.

Utbildningen bygger på en unik kombination av ”hårda och mjuka” strategier. Den hårda delen grundar sig på ett förhållningssätt för att nå överenskommelser där båda parter känner sig respekterade och kan få sina intressen tillgodosedda. Den mjuka delen bygger på THE, The Human Element, som du kan läsa mer om här (länk).

Innehåll och mål för utbildningen RC:
· Träning i att förhandla vid olika intressekonflikter
· Kunskap om vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende
· Ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer
· Träning i att föra goda samtal


Låter det intressant?

Kontakta oss via formuläret nedanför!