Kundrelationer

Kundrelationer är något som vi kommer i kontakt med inom alla typer av verksamheter och organisationer. Vår strategi ger stöd för utveckling av, och träning i, att bygga goda och långvariga relationer.
Utgångspunkten är att det är du själv som är nyckeln till de goda kundrelationerna. Under utbildningen används pedagogiken från THE, The Human Element (länkat), baserat på ett frivilligt utforskande, vilket stimulerar dig till att bli mer medveten och reflektera över egna erfarenheter och slutsatser.

Innehåll och mål för utbildningen Kundrelationer:
· Få insikt om dina egna försvarsbeteenden som kan förhindra dig från att ge god kundservice
· Träna på att lyssna på kundklagomål och få verktyg för att kunna vända samtalet och skapa förutsättningar till en god kundrelation
· Att få hjälp och stöd i att utveckla en policy för kundservice inom företaget
· Lära dig att sträva efter ett arbetsklimat där dina kunder känner sig väl omhändertagna och blir kunder för livet

 

Låter det intressant?

Kontakta oss via formuläret nedanför!