July 15, 2015

The Human Element

The Human Element är en metodik utvecklad av den amerikanske psykologen Will Schutz. Syftet med utbildningen är att skapa förutsättningar för ökad produktivitet och effektivitet i företag och organisationer. Detta görs genom att arbeta med; öppenhet, egna val och medvetenhet – och hur dessa påverkar relationer mellan människor.

Per Åke Sundholm på Taktik är certifierad handledare sedan 2002 inom The Human Element och är sedan 2012 en av 12 Master Practiotioners i världen. Han är en av de mest erfarna inom att jobba med och implementera utbildningsmetoden inom företag och organisationer i Sverige.

The Human Element blir allt mer tillämpad som förändringsverktyg i dag och dess process och upplägg stärks av nya forskningsrapporter som görs inom hjärnforskning och ledarskap.

För dig som person skapar utbildningen möjligheterna att bli medveten om hur beteenden, känslor och självuppfattning påverkar relationer och arbetsresultat. The Human Element ger också organisationer och företag nyttiga verktyg för att bl. a öka effektiviteten, förbättra den interna kommunikationen och redskap för konflikthantering och mer effektiva organisationsförändringar.
Utbildningen innehåller föreläsningar, självskattning, feedback, visualiseringar och icke-verbala övningar. The Human Element är upplevelsebaserad och bygger på varje individs egna erfarenheter. Målgruppen är personer, ledare, chefer och organisationer som vill öka sin självkännedom och förbättra sin kommunikation och sitt arbetsklimat.

pa-the

 

Fördjupning i The Human Element

För dig som har gått utbildningen The Human Element har vi även utformat en fortsättning; under tre dagar får du möjlighet att fördjupa dig i bl. a försvar och försvarsmekanismer.
Målet är att få en ökad medvetenhet om hur jag lyssnar på mig själv och andra men även få träna i att hantera och förstå hur försvarsbeteenden, mina och andras, påverkar våra relationer.


Låter det intressant?

Kontakta oss via formuläret längst ner på förstasidan eller maila oss direkt här!