July 15, 2015

Utbildningar

 • Go to The Human Element

  The Human Element

  The Human Element är en metodik utvecklad av den amerikanske psykologen Will Schutz. Syftet med THE är att skapa förutsättningar för ökad produktivitet och effektivitet i företag och organisationer.

 • Go to MINDFULNESS

  MINDFULNESS

  Man brukar ofta översätta ordet mindfulness till medveten närvaro. Att vara medvetet närvarande är ett förhållningssätt som handlar om att leva i större medvetenhet om sig själv och det som finns i just denna stund, i nuet.

 • Go to Radical Collaboration

  Radical Collaboration

  Intressemotsättningar i organisationer och i livet i övrigt är naturligt och oundvikligt. Men ibland kan motsättningarna leda till konflikter som blir både störande för verksamheten och i våra relationer.

 • Go to KUNDRELATIONER

  KUNDRELATIONER

  Kundrelationer är något som vi kommer i kontakt med inom alla typer av verksamheter och organisationer. Vår strategi ger stöd för utveckling av, och träning i, att bygga goda och långvariga relationer.